נוהל 134 עדכון 2 למתן הערות עד 15/5/19

כידוע אגף הרוקחות מעודד פעילות של העלאת מודעות למחלות ואמצעי אבחון וטיפול.

עדכון מספר 2 לנוהל פורסם על מנת לפשט את ההליכים.

על מנת לאפשר תהליכי עבודה תקינים ומהירים ניתן לשלוח הערות בכתב עד ליום 15.5.2019 אל אלי מרום.

לאחר מכן אם יהיה צורך יופצו הבהרות ועדכון.

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה