עדכון 2: העלאת מודעות למחלות (המ"ל) - כללים להנגשת מידע לציבור הרחב שנעשה במימון או בחסות בעל רישום באופן ישיר או באמצעות גוף שלישי

להלן עדכון מס' 2 לנוהל.

לתשומת ליבכם:
עדכון מספר 2 לנוהל מיום 2019.03.01 נועד לפשט את התהליכים.
במסגרתו המ"ל המתייחס למחלת הסרטן אינו נדרש באישור מוקדם.
נוסף נספח 2 המלצות להתנהלות מול התקשורת.
משרד הבריאות אינו מאשר כתבות עיתונאיות.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה