אחזקת מלאי תרופות - " מלאי ברזל" ופעילות בשעת חירום

להלן תזכורת בנושא:

 

כידוע, בעיית חוסר בתכשירים רפואיים מהווה מכשול לקיום הרצף הטיפולי במדינת ישראל ועלולה להביא לפגיעה אפשרית במטופלים. במטרה להבטיח שיווק רציף של תכשירים בישראל ועל פי תקנה 7 (6) לתקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו-1986, רישום התכשיר בישראל מותנה בקיום אספקה סדירה ושוטפת.

 

להלן ריכוז הוראות משרד הבריאות בדבר תרופות וחירום שפרסמו:

1.החזקת "מלאי ברזל" של תכשירים הניתנים על פי תקנה 29 לתקנות הרוקחים(תכשירים), התשמ"ו 1986- הכלולים בסל הבריאות הממלכתי- חוזר לקופות החולים.

2.החזקת "מלאי ברזל" של תכשירים רפואיים בישראל-חוזר לבעלי רישום.

3.החזקת "מלאי ברזל" של תכשירים רפואיים שהוגשו להליך רישום ושנכללו בסל שרותי הבריאות טרם השלמת הליך הרישום- חוזר לבעלי הרישום.

4.ניפוק תרופות בשעת חירום בבתי מרקחת-חוזר מנהל רפואה למנהלי בתי החולים וקופות החולים.

5.נוהל 128-שירותי הובלה ומסירת תכשירים מבית מרקחת באמצעות מכירה מקוונת או שליחים ומענה בשעת חירום.

 

לרענון הידע בנהלים אלה ולביצוע בקרה פנימית על עמידה בהם.

למידע נוסף בתחום זה