תשובת מנכ"ל משרד הבריאות לפנייה בנושא עיכובים משמעותיים בהליכי הרישום במערך הרוקחות של משרד הבריאות

למידע נוסף בתחום זה