נוהל EX-017- אישור QP

מצ"ב נוהל אישור QP באתר בעל אישור יצרן/יבואן. הנוהל מציג את דרך הבקשה לאישור והוספת הרוקח האחראי (QP) ל-MIA

הגרסה הסופית עובדה לאחר קבלת תגובות בעלי העניין על הטיוטה שהופצה בתאריך ה-27.11.2017.

הנוהל יחול ב- 1.3.2019.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה