עדכון דרישות בנוגע לרישום תכשירים

להלן שלושה מסמכים בנושא עדכון דרישות בנוגע לרישום תכשירים:


ביטול "נוהל לאישור אתרי ייצור בעת רישום שינוי וחידוש תכשירים הומניים-נוהל 60"


חידוד הנחיות בנוגע למסמכים הנדרשים בעת הגשה לרישום של תכשירים גנריים, עבורם בוצע מבחן זמינות ביולוגית השוואתית או מבחן שאריות בבעלי חיים"


שינוי בתהליך הערכה מקדמית במחלקה לרישום תכשירים ודגשים להגשת תיקים – עידכון (השינויים מסומנים באפור)

למידע נוסף בתחום זה