קול קורא להגשת בקשות לסל - עדכון הסל לשנת התקציב 2020

רצ"ב ההנחיות לקראת הגשת בקשות לסל 2020

נא קראו את המכתב הרצ"ב והקפידו למלא אחר כל ההנחיות.

את הנהלים כקבצי PDF ניתן להוריד מאתר משרד הבריאות (לנוחותכם - רצ"ב למייל זה הנהלים כקבצי וורד).

המועד האחרון להגשת בקשות הינו ה-18 בפברואר 2019 (אפשר כמובן להגיש לפני)

בהצלחה ורוב בריאות לכולנו.

למידע נוסף בתחום זה