שינוי בתהליך הערכה מקדמית במחלקה לרישום תכשירים ודגשים להגשת תיקים

מצ"ב שלושה מסמכים לעיונכם:

מכתב- שינוי בתהליך הערכה מקדמית במחלקה לרישום תכשירים ודגשים להגשת תיקים.

הנחיות לצירוף החסנים ניידים ותוכן מכתב הסיכום.

ביטול הדרישה להגשת עותק קשיח של תיק ג' או ד'.

למידע נוסף בתחום זה