הודעה על ביטול הצורך בקורס להכשרה בנוגע לכללי האתיקה לתועמלנים

להלן מכתב הבהרה ממשרד הבריאות בעניין חוזר מנכ"ל - כללים להתקשרויות בעלות אופי מסחרי עם מוסדות בריאות.

על פי החלטת מנכ"ל משרד הבריאות, הדרישה לעמידה בקורס שתכניו המינימליים ייקבעו על ידי הוועדה העליונה מבוטלת ותוסר בנוהל המעודכן שיופץ בזמן הקרוב. במקומה יצוין כי הוועדה העליונה תפרסם המלצה לגבי היקפה ותכניה של ההכשרה בנוגע לכללי האתיקה.

בהתאם, אין חובה לדרוש מהחברות המסחריות שהתועמלנים יעברו קורס הכשרה שהיקפו ותכניו המינימליים יומלצו על ידי המשרד.

למידע נוסף בתחום זה