חובת דיווח על תרומות בתחום הבריאות תשע"ח - 2018

מצ"ב הודעת משרד הבריאות בעניין דיווח על תרומות בתחום הבריאות לשנת 2018.

הדיווח ימסר עד ליום 1/3/2019.

 

דיווח על תרומות בתחום הבריאות - אתר משרד הבריאות.

למידע נוסף בתחום זה