הנגשה של המידע על סכנת ההתמכרות לאופייאטים למטופלים

להלן פנייה ממשרד הבריאות בנושא הנגשה של המידע על סכנת ההתמכרות לאופייאטים למטופלים.

למידע נוסף בתחום זה