טיוטת מחירון תרופות מרשם

כמדי שנה ובהתאם ל"צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם)", משרד הבריאות שלח אליכם טיוטת מחירון תרופות השנתי.

המחירים יכנסו לתוקפם ביום 01.01.2019 .

מצורף דף הסבר המפרט את כל השינויים שבוצעו השנה- נא לקרוא בעיון.

 

כמו כן מצורפים שני מסמכים נוספים:

1.  טיפול בבקשה לשינוי מחיר של תכשיר מרשם שלא נקבע על פי ציטוט.

2.  טיפול בערעור למחיר לתכשיר מרשם שנקבע על פי שיטת הציטוט.

  

מחירון תרופות מיובאות על פי תקנה 29 יעודכן בשבועות הקרובים ויועלה לאתר המשרד, הודעה תועבר לאירגוני הגג.

 

למידע נוסף בתחום זה