בקשה לדחיית תחולת חוזר מנכ"ל כללים להתקשרויות בעלות אופי מסחרי עם מוסדות בריאות

להלן פנייה שנשלחה אתמול (31/10/18) למשרד הבריאות.

טרם התקבלה תשובת המשרד.

לתשומת ליבכם חוזר המנכ"ל תקף מהיום (1/11/18) מלבד הסעיפים שהוחרגו.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה