הצעה להסכם "בסיס" להתקשרות בין המוסד הרפואי ליזם הניסוי

להלן הודעת מנהלת המחלקה לניסויים קליניים בעניין הצעה להסכם מסגרת בין המוסד הרפואי ליזם הניסוי

למידע נוסף בתחום זה