הבהרה באשר לזמני רישום של תכשירים מסוג תרפיות מתקדמות

מצ"ב מכתב הבהרה לחוזר מיום 03.15.15 בנושא "תהליך רישום תכשירי מקור באגף הרוקחות" (סימוכין: 32349115), בנוגע לתכשירים מסוג תרפיות מתקדמות.

למידע נוסף בתחום זה