הנחיות להגשת תיקים לרישום - עידכון

בהמשך לחוזר שהופץ ב-21.12.17, בנוגע לתאריכים והנחיות להגשת תיקים לרישום- 2018 (מצ"ב), משרד הבריאות מבקש לעדכן לגבי אופן הגשת הבקשות לתיבת המייל "בקשות לרישום".

 

יש לשלוח את המסמכים המצוינים ברשימה להלן, כבר בעת הגשת הבקשה להרשמה ליום קבלת התיקים (כלומר שבוע לפני מועד ההגשה בפועל- מידי חודש) ולא כפי שהיה נהוג עד כה (כהשלמה לאחר קבלת האישור להגשת הבקשה).  

 

בבקשות לרישום תכשיר חדש )מקור ,גנרי או ותיק)  יש להעביר לתיבת המייל "בקשות לרישום " בכתובת המייל hagasha@MOH.GOV.IL את המסמכים הבאים:

 

  • טופס הבקשה לרישום בפורמט WORD (נספח 5 לנוהל הרישום)
  • נספח 1 עם פרטי התכשיר המוגש
  • רשימת ביקורת (נספח 4 לנוהל הרישום)
  • דף מידע כללי לתכשיר )נספח 6 לנוהל הרישום(
  • במידה ויש בידכם בשלב זה, CPP סרוק- יש לצרפו.

 

יש לשלוח מייל נפרד לכל תכשיר (במידה וקיימים מספר מינונים- יש לשלוח את כל המסמכים במייל אחד).

למידע נוסף בתחום זה