נוהל 164 - דיווח ומעקב על מידע בטיחותי במהלך ניסויים רפואיים בבני אדם

רצ"ב נוהל 164- דיווח ומעקב על מידע בטיחותי במהלך ניסויים רפואיים בבני אדם.

הנוהל יכנס לתוקף בתאריך 01/01/2019 .

לאתר משרד הבריאות.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה