פרסום נוהל 132 - תנאי הכנה נאותים בבתי מרקחת - הכנות פשוטות ובינוניות לא סטריליות

עדכון מס 3 ינואר 2018:


עדכון זה מטרתו להדגיש את הצורך באיסוף מידע על תופעות לוואי ואירועים חריגים כתוצאה משימוש בהכנות רוקחיות.

המידע ירוכז על ידי בבית המרקחת המכין שיעבירו למחלקה לניהול סיכונים במערך הרוקחות והאכיפה כמו גם לרוקח המחוזי המפקח על בית המרקחת.

הדיווח יתבצע למערך הרוקחות והאכיפה באמצעות תיבת הדואר ADR@MOH.GOV.IL.

הדיווח לרוקח המחוזי יעשה לתיבת הדואר הרלבנטית למחוז. לנוהל נוספו הגדרות:

תופעת לוואי ואחראי מעקב תופעות לוואי, הנושא מפורט בסעיף  3.18.2 דיווח תופעות לוואי מהכנות רוקחיות.

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה