פרסום עדכון לנוהל 112 -תשאול והדרכה רוקחית בעת ניפוק תכשירים בבית מרקחת וחדר תרופות בקהילה

להלן פרסום עדכון מספר 2 לנוהל 112  תשאול והדרכה רוקחית בעת ניפוק תכשירים בבית מרקחת וחדר תרופות בקהילה:

עדכון מספר 2 מטרתו לתת תשומת לב ודגש בעת ביצוע תשאול והדרכה רוקחית לתכשירים ללא מירשם בעבורם קיימת תכנית ניהול  סיכונים שהנה חלק מתנאי רישום התכשיר, תוך תשומת לב להתניות ואזהרות הנדרשות במעמד הניפוק. החלפת המילה תרופה בתכשיר לאורך הנוהל. עיקר הדרישות מפורטות בסעיף 3.1.2

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה