תכשירים חדשים שנרשמו בפנקס התרופות של מדינת ישראל בדצמבר 2017

 

רצ"ב טבלת אקסל מפורטת בה מידע מפורט על כל תכשיר (תרופה) ובין השאר, שם התכשיר, צורת מתן, דרך מתן, משמש לטיפול ב(כללי), התוויה מפורטת יצרן ובעל הרישום.

בחודש דצמבר 2017 נרשמו 7 תכשירים מתוכם 3 גנריים.

 

למידע נוסף בתחום זה