הנחיות להגשה ועדכון עלונים לרופא ולצרכן

הנוהל בתוקף החל מ- 1/1/2018.

עלונים לרופא ולצרכן מכילים מידע חשוב אודות התכשיר והינם נדבך עיקרי המשמש להעברת מידע לצוותים המטפלים ולמטופלים.
המידע המוצג בעלונים מתייחס בין היתר להוראות השימוש בתכשיר, פירוט החומרים הפעילים וכמויותיהם, תיאור סגולותיו והתוויותיו הנגדיות, התוויות, תופעות לוואי והוראות שימוש ואחסון.
הדרישה לצרוף עלונים לכל תכשיר רפואי קבועה בתקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986 .
הדרישות המלאות מפורטות בנוהל שלהלן.

למידע נוסף בתחום זה