נוהל שינויים EX-009-03

להלן טיוטת עדכון לנוהל הגשת בקשה לשינוי, למתן הערות עד 31/10/17.

 להלן השינויים שבוצעו מהעדכון הקודם:

  1. הוספת סעיף המסביר כיצד למלא את טופס הבקשה לשינוי.
  2. הוספת סעיף בנושא הגשת שינויים בבנקי תאים.
  3. הוספת סעיף להגשת חומר תומך בעותק קשיח ועל גבי CD.
  4. הוספת סעיף להגשת PMF ע"ג  CD בלבד.
  5. פירוט לגבי תאריך הטמעת שינוי.
  6. הורדת הדרישה להגשת הצדקה לאי הגשת מבחנים קליניים למחלקת רישום.
  7. שינוי סיווג בקשות לשינוי שהינן מעבר בין פרמקופיאות מוכרות.
  8. פירוט  הסיווגים  בסעיף מס' 1 בטופס הבקשה לשינוי והוספת סיווג  OTC.

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה