המלצות ועדת המחירים לשימוע - קביעת נהלים לתרופות מרשם

מצ''ב לעיונכם 4 מסמכים:

  • סיכום דיון ועדת המחירים
  • נוהל לטיפול בבקשה לשינוי מחיר של תכשיר מרשם שלא נקבע על פי שיטת ציטוט
  • נוהל טיפול בערעור למחיר לתכשיר מרשם שנקבע על פי שיטת ציטוט
  • הנחיות לשימוע
למידע נוסף בתחום זה