תכשירים חדשים שנרשמו בפנקס התרופות של מדינת ישראל ביולי 2017

להלן טבלת אקסל מפורטת בה מידע מפורט על כל תכשיר (תרופה) ובין השאר, שם התכשיר, צורת מתן, דרך מתן, משמש לטיפול ב(כללי), התוויה מפורטת יצרן ובעל הרישום. 

בחודש יולי 2017 נרשמו 21 תכשירים מתוכם 11 גנריים.

למידע נוסף בתחום זה