צו המכס - כוהל אתילי המשמש בין היתר גם במעבדות

על כוהל אתילי מוטל כיום מס קניה בגובה של 83.99 ₪ לליטר. כוהל אתילי משמש, בין היתר, במעבדות אשר נרשמו או הוכרו על ידי מנכ"ל משרד הבריאות לצרכים רפואיים או בריאותיים.

צו זה הינו המשך להוראת שעה שנמשכה למעלה משנתיים (ראו ק"ת-שיעורי מק"ח 1740), במסגרתה ניתן פטור ממס קניה ליבוא של כוהל אתילי בלתי מפוגל מעל 80% המשמש מעבדות אשר הוכרו או נרשמו על ידי משרד הבריאות לצרכים רפואיים או בריאותיים. כמו כן, בהוראת השעה המונח "מעבדה" הוגדר במסגרת כללים נוספים (ישראליים), תוך הפניה להגדרות המתאימות בפקודת בריאות העם וכן בתקנות שהותקנו מכח פקודת בריאות הציבור (מזון).

הוראת השעה הקודמת נקבעה לתקופה של כשנתיים וחצי על מנת לבחון קיומו של ניצול לרעה של הפטור.

 

לאור העובדה כי לא היה ניצול לרעה של הפטור ממס קניה במהלך תקופת הוראת השעה, הוחלט בצו זה כי הפטור ממס קניה יהיה קבוע.

 

אין הפסד הכנסות ממסים למדינה מכיוון שעד סוף שנת 2016 הפרט היה פטור ממס קניה.

הצו בתיאום עם משרד הבריאות.

למידע נוסף בתחום זה