טיוטה להערות - מעבר לעדכון עלון במתווה של נוטיפיקציה

רצ"ב חוזר בנושא – "מעבר לעדכון עלון במתווה של נוטיפיקציה" המועבר להערותיכם.

 הערות ניתן לשלוח עד לתאריך 20.7.2017.

למידע נוסף בתחום זה