תכשירים חדשים שנרשמו בפנקס התרופות של מדינת ישראל במאי 2017

 

רצ"ב טבלת אקסל מפורטת בה מידע מפורט על כל תכשיר (תרופה) ובין השאר, שם התכשיר, צורת מתן, דרך מתן, משמש לטיפול ב(כללי), התוויה מפורטת יצרן ובעל הרישום. 

בחודש מאי 2017 נרשמו  27 תכשירים מתוכם 9 גנריים.

קישור למידע באתר משרד הבריאות.

למידע נוסף בתחום זה