פרסום ברשומות - תיקון לפקודת הרוקחים

פקודת הרוקחים - נוסח חדש , התשמ"א-1981 - כולל אסדרת ענף התמרוקים מדצמבר 2016, וגרסה עתידית המכילה תיקון לפקודה מינואר 2017 שטרם נכנסה לתוקף.

לצפיה באתר משרד הבריאות.

לחקיקה בנושא תרופות ותמרוקים.

למידע נוסף בתחום זה