נתונים סטטיסטיים של רישום תכשירים רפואיים לתקופה ינואר- דצמבר 2016

כמיידי שנה מוגש דו"ח סטטיסטי של רישום תכשירים רפואיים.

להלן דו"ח לשנת 2016.

למידע נוסף בתחום זה