תיבת מייל יעודית לנושאי פיקוח GDP/GMP

על מנת לרכז את ההתכתבויות  בנושאי הפיקוח GMP/GDP נפתחה תיבה כללית במשרד הבריאות :  GMDP-inspections@moh.gov.il.

כל פניה למחלקת הפיקוח יש לבצע דרך תיבה זו (תגובות לדוחות הביקורת, מסמכים במסגרת שינויים מביקורת קודמת וכדומה).

במקרים בהם ברצונכם לכתב מפקח ספציפי, יש לכתב גם תיבה זו.

משרד הבריאות מבקש לקבל מכל אתר כתובת גנרית (דוא"ל) להתכתבות יחידת הפיקוח עם האתר. לכתובת זו יישלחו כל התכתובות בנושאי הפיקוח, כולל דו"ח הביקורת, אישורי GMP, אישורי יצרן/יבואן וכדומה.

אנא שלחו את כתובת הדוא"ל שלכם עד לסוף פברואר 2017.

 

נבקשכם שלא לשלוח לתיבה זו הודעות על פגם/תלונות. לצורך כך קיימת תיבת הודעות על פגם (ראו נוהל החזרה מהשוק).

 

למידע נוסף בתחום זה