משרד הבריאות - הורדת מחירי תרופות ומחירון תרופות מרשם - ינואר 2017

משרדי האוצר והבריאות מודיעים  על הוזלת המחירים המרביים לצרכן של תרופות המרשם החל מ-01/01/2017 בשיעור ממוצע של 3.5% לעומת אשתקד.

למידע נוסף בתחום זה