מחירון תרופות מרשם 2017

להלן מחירון תכשירי המרשם שיכנס לתוקפו ביום 01.01.2017.

 

מחירון תכשירי מרשם מעודכן בהתאם לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירם מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם), התשס"א – 2001.

 

למידע נוסף בתחום זה