תכשירים חדשים שנרשמו בפנקס התרופות של ישראל - ספטמבר 2016

 

רצ"ב טבלת אקסל מפורטת בה מידע מפורט על כל תכשיר (תרופה) ובין השאר, שם התכשיר, צורת מתן, דרך מתן, משמש לטיפול ב(כללי), התוויה מפורטת יצרן ובעל הרישום. 

בחודש ספטמבר 2016 נרשמו  17 תכשירים מתוכם 5 גנריים.

למידע נוסף בתחום זה