רשימת תכשירים המכילים עמילן חיטה או גלוטן

מצורפת רשימת תכשירים המכילים עמילן חיטה או גלוטן על פי המידע שנמסר למשרד הבריאות מבעלי הרישום של התכשירים.

פורסם בספטמבר 2016.

למידע נוסף בתחום זה