חלופות אפשריות למסמך CPP

במסגרת מחויבות אגף הרוקחות לבריאות הציבור בישראל, ועל מנת לטייב את תהליך הרישום של תכשירים בישראל, הוחלט לבחון אפשרות לביטול הדרישה למסמך CPP כהוכחה לאישור רישום ושיווק התכשיר במדינה מוכרת הנהוגה כיום ולאפשר במקום זאת לבעלי הרישום לספק מסמכים חלופיים מתוך נקודת הנחה כי מסמכים אלו זמינים יותר עבור בעלי הרישום בעת הגשת הבקשה לרישום.

להלן תכתובת שהתקיימה עם משרד הבריאות בנושא והחלטת המשרד במסמך המסכם.

למידע נוסף בתחום זה