נוהל 138: הפצת מידע על תופעות לוואי ומידע בטיחותי חדש ע"י אגף הרוקחות

להלן עדכון מינואר 2016 לנוהל 138 - הפצת מידע על תופעות לוואי ומידע בטיחותי חדש ע"י אגף הרוקחות.

לתחולה מיידית.

למידע נוסף בתחום זה