עדכון מספר 1 לנוהל 134: העלאת מודעות למחלות (המ"ל)

להלן הודעת משרד הבריאות:

רצ"ב עדכון מספר 1 לנוהל 134: העלאת מודעות למחלות (המ"ל) - כללים להנגשת מידע לציבור הרחב שנעשה במימון או בחסות בעל רישום באופן ישיר או באמצעות גוף שלישי
עדכון הנוהל בוצע לאחר הניסיון שנצבר מפרסומו בנובמבר 2014.
העדכון מדגיש את הפעלת ההמ"ל ובמקביל יידוע אגף הרוקחות על כך בהודעה-נוטיפיקציה.
אגף הרוקחות מאפשר היוועצות בכל עת ומדגיש על היוועצות טרם פעילות המ"ל רק בפעם הראשונה שבעל רישום מעלה המ"ל וזאת לצורך הכוונה להוראות הנוהל.
אנו רואים בפעילות זאת כלי להגברת מודעות הציבור למחלות שונות (המ"ל) שיש להן טיפול בתכשיר רשום בישראל.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה