נוהל להגשת בקשה לשינוי בתכשיר רפואי מהיבט האיכות

משרד הבריאות פרסם את נוהל הגשת בקשה לשינוי בתכשיר רפואי מהיבט האיכות.

תאריך תחולה 1/9/2021.

מצ"ב קישור לדף הפרסום.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה