נוהל להגשת בקשה לתעודת איכות לצורך חידוש רישום של תכשיר רפואי

להלן נוהל להגשת בקשה לתעודת איכות לצורך חידוש רישום של תכשיר רפואי.

הנוהל בתוקף החל מ - 1/3/2020.

למידע נוסף בתחום זה