חוזר בנושא מוקד תרופות נדירות-הוספת תכשירים

מצ"ב חוזר בנושא מוקד תרופות נדירות-הוספת תכשירים.

בנוסף מצורפת את רשימת תכשירים שנקבעו להחזקה בתקן.

למידע נוסף בתחום זה