נוהל 168 - הוועדה הארצית לניסויים קליניים רב מרכזיים פיילוט למחקרים המסווגים כלא מיוחדים

מצ"ב טיוטה לאחר הערות הציבור לנוהל הוועדה הארצית לניסויים קליניים רב מרכזיים פיילוט למחקרים המסווגים כ"לא מיוחדים".

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה