פורטל - הודעה על שחרור אצווה - עדכון

זוהי הודעה נוספת כי ניתן להתחיל להודיע הודעות על שחרור אצווה דרך האתר https://qpbatchrelease.health.gov.il/
בשלב ראשון עד להודעה חדשה, נדרש גם לשלוח העותק  בדואר  בצירוף מספר האישור שהתקבל בפורטל.

למידע נוסף בתחום זה