הערכת סיכונים לנוכחות ניטרוזאמינים

מצ"ב פרסום מסמך הנחיות EMA לביצוע הערכת סיכונים לנוכחות ניטרוזאמינים.

למידע נוסף בתחום זה