נוהל 168 בנושא: נוהל הוועדה המרכזית לניסויים קליניים רב מרכזיים - פיילוט למחקרים המסווגים כ"ניסויים לא מיוחדים"

מצ"ב נוהל 168 בנושא: נוהל הוועדה המרכזית לניסויים קליניים רב מרכזיים -
פיילוט למחקרים המסווגים כ"ניסויים לא מיוחדים"

הנוהל פתוח להערות עד לתאריך 10-11-19 .

הערות יתקבלו בתיבת דוא"ל : central.clinicaltrials@MOH.GOV.IL

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה