הודעת משרד הבריאות בדבר העברה מקוונת של הודעות על שחרור אצווה

להלן הודעת משרד הבריאות בדבר העברה מקוונת של הודעות על שחרור אצווה.

למידע נוסף בתחום זה