טיוטה להערות - סמכויות הרוקח לסעיף 27 לפקודת הרוקחים נוסח חדש התשמ"א-1981

מצ"ב טיוטה להערות - סמכויות הרוקח לסעיף 27 לפקודת הרוקחים נוסח חדש התשמ"א-1981.

יש לשלוח הערות עד 19/9/19 לתיבת הדואר של  מגר' אלי מרום eli.marom@MOH.GOV.IL
 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה