פרסום נוהל להערות - נוהל 169 - שימוש באמצעים אלקטרוניים בחתימה על טפסי הסכמה מדעת

אנא ראו מצ"ב נוהל 169 בנושא: "שימוש באמצעים אלקטרוניים בחתימה על טפסי הסכמה מדעת"

הערות יתקבלו בתיבת דוא"ל : ct_compliance@MOH.GOV.IL 

מבקשים את הערות הציבור עד לתאריך 7/10/19.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה