עדכון בנושא מסלול הודעה (נוטיפיקציה) לעדכון עלונים והחמרות בעלונים של תכשירים

הארכה והרחבה של הוראת השעה - מסלול הודעה (נוטיפיקציה) לעדכון עלונים והחמרות בעלונים של תכשירים, עד לתאריך 31.12.2020.

להלן ההודעה.

למידע נוסף בתחום זה