עדכון ההפניה לדיווח תופעות לוואי המופיעה בעלונים

בהמשך להודעתה של המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי מיום 17.7.19 בנוגע לעלייתו של פורטל חדש לדיווח תופעות לוואי, להלן הנחיות לעדכון ההפניה לדיווח תופעות לוואי המופיעה בעלונים.

למידע נוסף בתחום זה