טיוטה להערות - נוהל להגשת בקשה לתעודת איכות לצורך חידוש רישום של תכשיר

להלן  טיוטת עדכון:  נוהל להגשת בקשה לתעודת איכות לצורך חידוש רישום של תכשיר EX-005/03

הגרסה החדשה באה להבהיר וליעל את תהליך הגשת הבקשה לחידוש רישום.

אין בנוהל המעודכן דרישות מקצועיות חדשות שלא הופיע בגרסה הקודמת.

 

הערות לנוהל ניתן לשלוח עד 20 לספטמבר 2019.

לאחר קבלה והטמעת הנוהל תצא גרסה חדשה מאושרת לנוהל החידושים.

חידושים שיוגשו מתחילת שנת 2020 יש להגיש לפי עדכון נוהל זה.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה